ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ

ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਗੌਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਲੁਕਵੇਂ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵਰਜਿਤ ਕਮਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਕਮਰਾ ਉਸ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਜੋਕਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸੀਨ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਜਿਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।